Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, e-mail, numar de telefon, date de geolocalizare/date de trafic.

Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. effeto.ro va putea selecta Utilizatorii carora le va trimite newslettere si alerte.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site sau abonarea la newsletter echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a effeto.ro si cu utilizarea si prelucrarea de catre effeto.ro, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, effeto.ro are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal poate fi: reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a effeto.ro si cu utilizarea si prelucrarea de catre effeto.ro, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus.

Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale. Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre sediul IMC Netgrup SRL

effeto.ro nu solicita utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzator pe effeto.ro pentru niciun fel de prejudiciu.